Пројекти

Школа без насиља

Захваљујући донацији наше тенисерке Ане Ивановић, школа „Први српски устанак“ успешно је реализовала пројекат „Школа без насиља“. Општи циљ пројекта је спречавање и смањење насиља над децом и међу децом. Ефекти пројектних активности у животу школе је развијена атмосфера толеранције, прихватања различитости и обученост за креативно решавање конфликата. И данас поклањамо доста пажње превентивним активностима са ученицима, Вршњачком тиму, учешћу родитеља.

Опширније о пројекту: Школа без насиља

Инклузивно образовање

У оквиру Пројеката унапређивања услуга у области здравства, образовања и социјалне заштите на локалном нивоу (DILS – Delivery of Improved Local Services) наша школа је била укључена у реализацију програма “Оснивање школа за инклузивно обраозовање” кроз две компоненте. Прва компонента била је усмерена на подизање капацитета образовно- васпитних установа за примену инклузивног образовања, кроз наменски припремљен програм обука. Друга компонента обухватала је школе које су биле укључене у прву компоненту да путем предлога пројеката конкуришу за финасијска средства, тј. грантове. Циљ школских грантова је омогућавање имплементације конкретних инклузивних активности у образовно – васпитној установи, подизање школских стручних и техничких капацитета, набавку опреме и дидактичког материјала.

Опширније о пројекту: Инклузивно образовање

Растем и учим на свој начин

Школа „Први српски устанак“ реализовала је пројекат „Растем и учим на свој начин“. Општи циљ пројекта био је унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група. Данас, успешно раде и функционишу тимови за давање додатне образовне подршке деци. Ученици са посебним образовним потребама напредују у учењу и развоју , осећају да су прихваћени у школској средини и активно учествују у животу школе.

Опширније о пројекту: Растем и учим на свој начин