Календар

Историјат школе

Прве школе у Србији појављују се у XVIII веку, по варошима и уз манастире и цркве. У XIX веку развијањем Устанака постојала је пракса, чим се неки крај ослободи од Турака, оснива се школа и поставља се учитељ. У нашем крају за време устаничког периода помињу се сеоске школе у Гарашима и Буковику. У периоду од 1805. до 1813. године међу учутељским лицима помиње се Андрија из Орашца. Након Закона о школама из 1844. године у Србији се број школа знатно повећава, и постаје обавеза општине да се брине о избору и издржавању учитеља. На основу архивских докумената засигурно се зна да је школа у Орашцу постојала 1844-1845 године. У сачуваном Извештају за школску 1844-1845. годину потврђује се да је у школи било 12 ђака. Школа је била смештена у здању ”примиритељског” суда, а као учитељ помиње се Георгиј Гашпаровић. Након одлуке да се у Орашцу подигне црква, уследила је молба Орашачке општине 1869. године да се отвори школа у општинској кући која је просторно задовољавала основне школске потребе. Окружни начелник је известио министра просвете и црквених дела, 21. Јула 1869. године, да је општинска кућа “у свему спремљена” и да је потребно само поставити учитеља. Учитељ који је тада постављен на дужност био је Милоје Бабић. Како је школа стално радила у адаптираним административним зградама места, због сталног пораста броја ђака, предложено је да се подигне нова школа “по пропису”…

визија школе
ШКОЛА У КОЈОЈ СЕ РАЗВИЈА ЛИЧНОСТ УЧЕНИКА

мисија школе 
АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У КОЈИМА СЕ СТИЧУ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

мото школе
СТВАРАМО ПОТОМКЕ ДОСТОЈНЕ ПРЕДАКА

Новости

yuupa https://www.fapjunk.com wannajizz