Инклузивно образовање

У оквиру Пројеката унапређивања услуга у области здравства, образовања и социјалне заштите на локалном нивоу (DILS – Delivery of Improved Local Services) наша школа је била укључена у реализацију програма “Оснивање школа за инклузивно обраозовање” кроз две компоненте. Прва компонента била је усмерена на подизање капацитета образовно- васпитних установа за примену инклузивног образовања, кроз наменски припремљен програм обука. Друга компонента обухватала је школе које су биле укључене у прву компоненту да путем предлога пројеката конкуришу за финасијска средства, тј. грантове. Циљ школских грантова је омогућавање имплементације конкретних инклузивних активности у образовно – васпитној установи, подизање школских стручних и техничких капацитета, набавку опреме и дидактичког материјала.

Опширније о пројекту: Инклузивно образовање

yuupa https://www.fapjunk.com wannajizz