Categories
Правилници

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 10 од 9. фебруара 2024) који можете наћи на линку: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2024/10/4/reg Поред правилника и приручника, Министарство просвете је финансирало и у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило  Водич за запослене у установама образовања и васпитања: ”Васпитање у функцији добробити и […]

Categories
Правилници

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (“Службени гласник РС”, број 11 од 14. фебруара 2024), који се налази на линку https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2024/11/6 . Министарство просвете је уз подршку Популационог фонда Уједињених нација у Србији израдило и приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ нуди конкретне смернице и препоруке за поступање запослених […]

yuupa https://www.fapjunk.com wannajizz